Zpracování daňových přiznání

  • Home
  • Zpracování daňových přiznání

V oblasti daní pro Vás zajistíme tyto služby:

Zpracujeme pro Vás daňová přiznání k:
  • Dani z přidané hodnoty
  • Dani z příjmů fyzických i právnických osob
  • Dani silniční, aj.
  • Vyúčtování daně ze závislé činnosti, vyúčtování srážkové daně
Zajistíme registrace ke všem daním.
Na základě plné moci daňová přiznání podáme, budeme sledovat a upozorňovat na Vaše daňové povinnosti, zastupovat při jednáních se správcem daně