Controlling

Nabízíme vám služby v oblasti controllingu vaší společnosti:

Nastavení controllingových systémů, mechanizmů, postupů a metod pro rozhodování a řízení ve vaší společnosti
Nastavení vhodného propojení účetnictví a účetních výkazů s manažerskými sestavy, reportingem pro potřeby vedení a řízení společnosti
Nastavení sledování a řízení provozních nákladů, režijních nákladů společnosti
Hodnocení výkonů, nastavení podnikového plánování, vyhodnocení plánu, vyhodnocení výkonnosti
Nastavení vhodných podnikových ukazatelů pro hodnocení zaměstnanců nebo výkonnosti jednotky podniku
Návrh a pravidelné zpracování controllingových sestav
Ostatní controllingové činnosti dle požadavků společnosti