Personalistika a mzdy

  • Home
  • Personalistika a mzdy

Nedílnou součástí správně vedeného účetnictví je i řádně vedené mzdové účetnictví a personální agenda:

Zpracování pracovních smluv
Zpracování dohod o mzdě
Zpracování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
Přihlašování a odhlašování pracovníků na OSSZ, MSSZ a zdravotních pojišťovnách
Zpracovávání mezd v souladu s platnými předpisy
Přiznání k dani ze závislé činnosti
Přiznání k dani vybírané zvláštní sazbou – srážková daň
Zastupování při kontrolách Inspektorátem práce, Úřadem práce, OSSZ, zdravotními pojišťovnami
Pomoc při nastavení vhodných ukazatelů hodnocení zaměstnanců