Účetnictví pro bytové domy

  • Home
  • Účetnictví pro bytové domy

Umíme zajistit kompletní účetní a ekonomickou agendu Vašeho SVJ:

Vedení účetnictví – v souladu s platnými právními předpisy

Zpracování prvotních dokladů
Pokladna,  bankovní účty, úvěrové účty
Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
Odměny členům statutárního orgánu
Vnitřní doklady
Měsíční účetní závěrka
Zpracování roční účetní závěrky
Zpracování podkladů pro účely daňových přiznání, vyúčtování, a to v souladu s platnými právními předpisy

Vedení předpisu plateb a vyúčtování

Jednání prostřednictvím výboru, případně s jednotlivými vlastníky
Evidence předpisů plateb spojených s užíváním bytu, aktualizace 1x ročně
Evidence úhrad záloh spojených s užíváním bytu
Evidence úhrad příspěvků do fondu oprav
Evidence dlužníků, zpracování podkladů pro případné vymáhání dluhu
Zpracování vyúčtování záloh spojených s užíváním bytu – ročně
Zpracování vyúčtování příspěvku do fondu oprav – ročně