Účetnictví právnických osob

  • Home
  • Účetnictví právnických osob

Zpracujeme vaše účetnictví včetně všech agend souvisejících s vaší firmou:

Zpracování všech potřebných účetních agend v členění dle účetních, daňových, manžerských a controllingových požadavků
Kompletní zpracování agend včetně účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení, ostatních souvisejících evidencí
Zpracování výkazů pro banky, leasingové společnosti
Zpracování vnitřních podnikových směrnic
Zpracování přiznání k ostatním daním – daň silniční, vyúčtování daně ze závislé činností, aj..
Kompletní zajištění personalistiky a mezd včetně komunikace s OSSZ a zdravotními pojišťovnami
Zastupování před správcem daně u finančního úřadu, při kontrolách OSSZ, zdravotní pojištovnou
Reporting účetních dat dle požadavků klienta