Ekonomická správa domu

  • Home
  • Ekonomická správa domu

Zajistíme:

Administrativní činnosti, jako je evidence spravovaného objektu (pasport objektu), evidence členů, vlastníků, nájemníků
Vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy (zákonem o účetnictví, vyhláškou, účetními standarty, daňovými zákony, aj.), včetně účetní a daňové uzávěrky, zpracování daňových přiznání
Vedení předpisu záloh návrh předpisů v souladu se zákonnými normami, evidence plateb vlastníků, roční vyúčtování záloh
Evidence stavů měřidel
Poradenská činnost v oblasti řízení a správy společenství vlastníků jednotek